Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Na lokaciji Put Meja 5 je Jedinica za rehabilitaciju djece s ranim razvojnim smetnjama, gdje se vrši pregled, fizikalna i radna rehabilitacija djece od dojenačke do školske dobi.

Na lokaciji Trg hrvat.brat.zajed.bb nalazi se Jedinica za dijagnostiku i rehabilitaciju lokomotornog aparata školske djece i odraslih. Provodi se kineziterapija (grupna – korektivna gimnastika i individualna), elektroterapija (elektrostimulacija, galvanizacija, interferentne struje, diadinamske struje, TENS), termoterapija (cryodin – toplo-hladno), magnetoterapija, terapija ultrazvukom, laser, limfna drenaža (gornjih i donjih ekstremiteta), REM (relaksirajuća ekstenzijska masaža), GREEN VAC (baro-preso terapija), DOLOR CLAST (šok terapija radijalnim udarnim valovima).

Adresa Put Meja 5, 21000 Split
Adresa 2 Trg hrvat.brat.zajed.bb, 21000 Split
Telefon 021/480-330
E-mail ord.med.rehab@poliklinika-st.com
Doktori dr.med. Ivana Šegvić - specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
dr.med. Ivo Milinović - specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Odjel za dijagnostiku i rehabilitaciju slušanja i govora

Audiološka dijagnostika, (ORL pregled, audiometrija, timpanometrija, otoakustična emisija, evocirani slušni potencijali moždanog debla)...

Saznajte više

Odjel za dječju i adolescentnu psihijatriju

Dijagnostika i terapija psihičkih poremećaja u dječjoj i adolescentnoj dobi...

Saznajte više

Na vrh

Copyright - POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU - 2014