Odjel za dječju i adolescentnu psihijatriju

Provodi se dijagnostika i terapija psihičkih poremećaja u dječjoj i adolescentnoj dobi. Rad obuhvaća psihijatrijski pregled, individualnu i grupnu terapiju, te psihodijagnostičku obradu i savjetovanje. U sklopu jedinice funkcionira i EEG laboratorij.

Adresa 1 Put Meja 5, 21000 Split
Adresa 2 Trg hrvat.brat.zajed.bb, 21000 Split
Telefon 021/398-796     021/398-777
E-mail ordinacijapsihijatrije@poliklinika-st.com
Doktori dr.med. Zoran Vujnović - specijalist psihijatar
dr.med. Daniela Burazin - specijalist psihijatar
Odjel za dijagnostiku i rehabilitaciju slušanja i govora

Audiološka dijagnostika, (ORL pregled, audiometrija, timpanometrija, otoakustična emisija, evocirani slušni potencijali moždanog debla)...

Saznajte više

Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Pregled, fizikalna i radna rehabilitacija djece od dojenačke do školske dobi. ...

Saznajte više

Na vrh

Copyright - POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU - 2014