Odjel za dijagnostiku i rehabilitaciju slušanja i govora

Od pretraga vršimo kompletnu audiološku dijagnostiku (ORL pregled, audiometrija, timpanometrija, otoakustična emisija, evocirani slušni potencijali moždanog debla), te rehabilitaciju slušanja i govora.

Adresa 1 Put Meja 5, 21000 Split
Adresa 2 Matoševa 2, 21000 Split
Telefon 021/384-455
E-mail orlordinacija@poliklinika-st.com
Doktori dr.med. Iris Žulj - spec.ORL
Odjel za dječju i adolescentnu psihijatriju

Dijagnostika i terapija psihičkih poremećaja u dječjoj i adolescentnoj dobi...

Saznajte više

Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Pregled, fizikalna i radna rehabilitacija djece od dojenačke do školske dobi. ...

Saznajte više

Na vrh

Copyright - POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU - 2014